Autohit VW

Име на фирма:
Autohit 2000
Седалище на фирма:
Бул.Никола Петков 55
6000 Стара Загора
Правна форма:
Телефон:
+359 42 616046
Факс:
+359 42 616050
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
1244724104
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl:

Autohit Audi

Име на фирма:
AUTOHIT Audi
Седалище на фирма:
Ул.Християн Войвода 28
6000 Стара Загора
Правна форма:
Телефон:
+359 42 659 049
Факс:
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
1244724104
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: